• Muhammad Atiq posted an update 12 months ago

    Waqt Nazar Nahi Aata,
    Lekin “Dikha” Aur “Sikha” Kar Bohat Kuch Jata Hai. . .